დღეს მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა მაღალი ძაბვის 500 კვტ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზი „იმერეთის”  დაზიანებულ მონაკვეთზე ინტენსიურ აღდგენითი სამუშაოები, რომელშიც  სს „საქრუსენერგოს” ხელმძღვანელობა, ტექნიკური პერსონალის სრული შემადგენლობა და სპეცტექნიკა მონაწილეობდა.  ამ დროისათვის აღდგენითი სამუშაოები დასრულებულია, დაზიანებული მონაკვეთი მთლიანად აღდგენილია და ხაზი სრულყოფილად, შეფერხების გარეშე, სრული დატვირთვით მუშაობს.