2014 წლის 25 თებერვალს, 500 კვ ეგხ “იმერეთის” გამორთვასთან დაკავშირებით,  სს გეს “საქრუსენერგო” ავრცელებს განცხადებას  და მოსახლეობას თხოვნით მიმართავს.
გუშინ 2014 წლის 25 თებერვალს 500 კვ ეგხ “იმერეთის” #107-#108 მალში, რომელიც გადის მარტვილის რაიონის დიდი ჭყონის მეურნეობის დასახლებაში, ეკიდა ცეცხლი ჩაის ბუჩქებს, რამაც ეგხ “იმერეთი” ავარიულად გამორთო 17 საათსა 05 წუთზე. სავარაუდოდ ხანძარი გააჩინა ადგილობრივმა მოსახლეობამ ტერიტორიის გაწმენდის მიზნით.
უნდა აღინიშნოს, რომ ხშირია შემთხვევები, როდესაც მოსახლეობა წინასწარი განზრახვით, ტერიტორიის გაწმენდის მიზნით, აჩენს ხანძარს ხვნა-თესვის დაწყებამდე ან მოსავლის აღების შემდეგ, რაც მეტად სახიფათოა, როგორც ენერგოსისტემის მდგრადობისათვის, ასევე წარმოადგენს მომეტებულ საფრთხეს ადამიანების სიცოცხლისათვის.
კერძო პირების მიერ ასეთი გაუთვიცნობიერებელი ქმედებები იწვევს ენერგოსისტემის მდგრადობის, საიმედოობისა და უწყვეტობის მოშლას, მძიმე მატერიალური და ფინანსური შედეგებით და შეიძლება განხილული იქნას, როგორც კანონსაწინააღმდეგო ქმედება.
აღნიშნულიდან გამომდინარე მივმართავთ მოსახლეობას თავი შეიკავოს ამ ტიპის ქმედებებისაგან.