ამა წლის 15 მაისს ქ. თბილისში სს გეს “საქრუსენერგოს” სათაო ოფისში გაიმართა შეხვედრა საზოგადოების ხელმძღვანელობასა და სს გეს საქრუსენერგოს ყარაჩაევის ფილიალის ხელმძღვანელებს შორის. სადაც შეჯამდა მიმდინარე წლის გაწეული სამუშაოები, განხილულ იქნა მიმდინარე საკითხები და დაისახა სამომავლო გეგმები.