500 კვ. ეგხ “იმერეთზე” მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები

სს “საქრუსენერგო”-ს ბალანსზე რიცხულ 500 კვ. ეგხ “იმერეთ”-ის №№310, 329 ანძებზე შეკეთდა დაზიანებული მარყუჟები და შეიცვალა დაზიანებული იზოლატორები.