სს “საქრუსენერგო”-ს ბალანსზე რიცხულ 500 კვ. ეგხ “ქართლი-2”-ის №60 ანძაზე შეიცვალა ავარიულად დაზიანებული გირლანდა.