2019 წლის 20 ივნისს, ქ. თბილისში სს გეს საქრუსენერგოს სათაო ოფისში საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა გაიმართა. სხდომას ესწრებოდნენ სს გეს საქრუენერგოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები, გენერალური დირექტორი და სხვა ხელმძღვანელი პირები. შეხვედრაზე განხილულ იქნა კომპანიის ძირითადი მიმართულებები,  მიმდინარე საკითხები და სამომავლო გეგმები.