7 ივლისს ქ. ბათუმში გაიმართა სს„საქრუსენერგოს” აქციონერთა საერთო კრებაშედგა პარტნიორთა შეხვედრა.  «ФСК ЕЭС» დელაგაციას ხელმძღვანელობდა კომპანიის მმართველობის თავმჯდომარე ანდრეი მუროვი, რომელიც სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდა საქართველოში. აქციონერთა საერთო კრებას სრული შემადგენლობით ესწრებოდნენ პარტნიორები, როგორც საქართველოს ასევე რუსეთის მხრიდან. შეხვედრაზე განიხილეს, როგორც მიმდინარე, ასევე სამომავლო გეგმები.