სიახლეები

ინფორმაცია 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ N54 და N59 ანძების ფუნდამენტებისა და N53 ანძასთან მისასვლელ გზაზე დაზიანებული მონაკვეთის გაბიონით გამაგრების სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებით

2021-01-17T01:29:46+04:0012-10-2020|

330 კვ ეგხ „გარდაბანზე“ შეკეთებაში ყოფნის პერიოდში შესრულებული სარემონტო სამუშაოების შესახებ

2021-01-17T01:29:33+04:0009-09-2020|

ინფორმაცია ორჯაჭვა 330 კვ ეგხ „გარდაბნის“ საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარზე მიერთების სამუშაოებთან დაკავშირებით

2021-01-17T01:31:03+04:0013-05-2020|

500 კვ ეგხ „მუხრანის“ N42-N109 ანძებს შორის მონაკვეთის მიერთება ქვესადგური „მარნეული-500“-ის 500 კვ-ის სალტეზე

2020-05-21T01:38:28+04:0026-11-2019|

სამუშაოები 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ კოდორის ხეობაში გამავალ მონაკვეთზე და N54 ანძის გამაგრება გაბიონებით

2021-01-17T01:25:49+04:0008-10-2019|