ორჯაჭვა 330 კვ ეგხ „1,2 გარდაბნის“ მშენებლობის დასრულებასთნ დაკავშირებით განცხადება სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 29.07.2022 2022 წლის 12 აგვისტოს რიგგარეშე აქციონერთა საერთო კრება განცხადება სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 30.06.2022 წარმატებისა და აღიარების პროგრამა სამუშაოები 220 კვ ეგხ „ალავერდის“ რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით 1 ივნისი-ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე ინფორმაცია სს გეს „საქრუსენერგო“-ს (ს.კ. 211324468) სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 24.05.2022 სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 19.05.2022

უწყვეტობა, უსაფრთხოება, საიმედოობა

ჩვენ შესახებ

სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა

საქრუსენერგო

სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა  “საქრუსენერგო“ (შემდგომში სს გეს „საქრუსენერგო”) დაფუძნდა  1996 წლის 27 მაისს  საქართველოს მთავრობასა და სააქციო საზოგადოება „რუსეთის ერთიანი ენერგეტიკული სისტემის“ (РАО «ЕЭС Россия»-ს) შორის ენერგეტიკის დარგში თანამშრომლობის შესახებ დადებული შეთანხმების საფუძველზე.

იხილეთ სრულად

ჩვენ შესახებ

იხილეთ სრულად

ელექტროგადამცემი ხაზები

პროექტები
იხილეთ სრულად

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გემგები
პარტნიორები