საქრუსენერგო გილოცავთ შობა-ახალ წელს! სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 20.12.2021 სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 09.12.2021 სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 09.11.2021 500 კვ ეგხ „ასურეთზე“ მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით სამუშაოები 500 კვ ეგხ „კავკასიონის“ კოდორის ხეობასა და გალის რაიონში გამავალ მონაკვეთებზე 500 კვ ეგხ „კავკასიონზე“ ჩატარებული სარემონტო სამუშაოების შესახებ (2021 წლის 05-30 ივლისი) ახალი ხაზის მშენებლობით გამოწვეული გარემოზე ზემოქმედების სკოპინგის განხილვა ორჯაჭვა 330 კვ ეგხ „1,2 გარდაბნის“ მშენებლობის დაწყებასთან დაკავშირებით სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად 06.07.2021

უწყვეტობა, უსაფრთხოება, საიმედოობა

ჩვენ შესახებ

სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა

საქრუსენერგო

სააქციო საზოგადოება გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა  “საქრუსენერგო“ (შემდგომში სს გეს „საქრუსენერგო”) დაფუძნდა  1996 წლის 27 მაისს  საქართველოს მთავრობასა და სააქციო საზოგადოება „რუსეთის ერთიანი ენერგეტიკული სისტემის“ (РАО «ЕЭС Россия»-ს) შორის ენერგეტიკის დარგში თანამშრომლობის შესახებ დადებული შეთანხმების საფუძველზე.

იხილეთ სრულად

ჩვენ შესახებ

იხილეთ სრულად

ელექტროგადამცემი ხაზები

პროექტები
იხილეთ სრულად

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გემგები
პარტნიორები