2016 წლის 14 და 15 ივნისს სს გეს "საქრუსენერგოს" გენერალურმა დირექტორმა რომეო მიქაუტაძემ და საზოგადოების  სხვა ხელმძღვანელმა მუშაკებმა დაათვალიერეს 500 კვ ელექტროგადამცემ ხაზზე "იმერეთზე" მიმდინარე დაგეგმილი სამუშაოები.

სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა "საქრუსენერგო”  
მისამართი: მარშალ გელოვანის გამზ. 2. თბილისი, 0159,  საქართველო
ტელ.: +995 32 238 32 76  
ფაქსი.: +995 32 238 32 76  
ელ-ფოსტა: info@sakrusenergo.ge

15-06-2016
2016 წლის 14 და 15 ივნისს სს გეს "საქრუსენერგოს" გენერალურმა დირექტორმა რომეო მიქაუტაძემ და საზოგადოების  სხვა ხელმძღვანელმა მუშაკებმა დაათვალიერეს 500 კვ ელექტროგადამცემ ხაზზე "იმერეთზე" მიმდინარე დაგეგმილი სამუშაოები.

16-03-2016

განცხადება

 

სს გეს „საქრუსენერგო" გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად9-03-2016

განცხადება

სს გეს „საქრუსენერგო" გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად

 

საქრუსენერგო 2016