განცხადება სს გეს „საქრუსენერგო" გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად   (შესყიდვის ობიექტი: სხვადასხვა ზომის საბურავევი და მათი მონტაჟი. მიწოდება უნდა განხორციელდეს 2017 წლის განმავლობაში)

სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა "საქრუსენერგო”  
მისამართი: მარშალ გელოვანის გამზ. 2. თბილისი, 0159,  საქართველო
ტელ.: +995 32 238 32 76  
ფაქსი.: +995 32 238 32 76  
ელ-ფოსტა: info@sakrusenergo.ge

5-01-2017

                                                 განცხადება

სს გეს „საქრუსენერგო" გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად

 

(შესყიდვის ობიექტი: სხვადასხვა ზომის საბურავევი და მათი მონტაჟი. მიწოდება უნდა განხორციელდეს 2017 წლის განმავლობაში)21-12-2016

სს გეს „საქრუსენერგო" გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად

 

(შესყიდვის ობიექტი: სხვადასხვა ზომის საბურავევი და მათი მონტაჟი. მიწოდება უნდა განხორციელდეს 2017 წლის განმავლობაში)

 

 

                                          ქ.თბილისი                                21 დეკემბერი  2016 წ.6-12-2016
საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის ფარგლებში მიმდინარეობს 220 კვ ქვესადგურის "ბათუმი-220"-ის რეკონსტრუქციასაქრუსენერგო 2017