ეროვნულ სადისპეტჩერო ცენტრთან შეთანხმებით 2017 წლის 25 აპრილიდან 15 მაისის ჩათვლით  500 კვ ეგხ „ქართლი-2" ჩაყენებული იქნა შეკეთებაში, რა დროსაც შსრულდა გეგმით გათვალისწინებული ყველა სამუშაო.

სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა "საქრუსენერგო”  
მისამართი: მარშალ გელოვანის გამზ. 2. თბილისი, 0159,  საქართველო
ტელ.: +995 32 238 32 76  
ფაქსი.: +995 32 238 32 76  
ელ-ფოსტა: info@sakrusenergo.ge

16-05-2017
ეროვნულ სადისპეტჩერო ცენტრთან შეთანხმებით 2017 წლის 25 აპრილიდან 15 მაისის ჩათვლით  500 კვ ეგხ „ქართლი-2" ჩაყენებული იქნა შეკეთებაში, რა დროსაც შსრულდა გეგმით გათვალისწინებული ყველა სამუშაო.

12-04-2017

 

                                                       განცხადება

სს გეს „საქრუსენერგო" გიწვევფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად

შესყიდვის ობიექტი:  სახაზო არმატურა, იზოლატორები და ხელსაწყო - მოწყობილობები

                                  

ქ.თბილისი                                                                                      12 აპრილი 2017 წ.

                  

<!-- [if !supportLists] --> I. შევიდეს  ცვლილება 2017 წლის 6 აპრილის განცხადებაში და მე-4 და მე-5 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

                4. განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა  2017წ. 19 აპრილის 16 საათი. აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ წარმოდგენილი განაცხადი არ განიხილება.

                5. განაცხადების გახსნა და შეფასება მოხდება 2017წ. 19 აპრილს  შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი მარშალ გელოვანის N2, სს გეს „საქრუსენერგო".

 

<!-- [if !supportLists] --> II. განცხადების ყველა სხვა პუნქტი დარჩეს  უცვლელი.

 

   სრული ინფორმაცია იხილეთ სს გეს „საქრუსენერგო" ოფიციალურ ვებ გვერდზე: www.sakrusenergo.ge

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:

ტ. შესყიდვების სამსახური – 5 95 59 70 70

    ტექნიკური სამსახური - 5 99 09 95 10

 6-04-2017

                                                                                განცხადება

სს გეს „საქრუსენერგო" გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად.

შესყიდვის ობიექტი:  სახაზო არმატურა, იზოლატორები და ხელსაწყო - მოწყობილობები.

                                  

საქრუსენერგო 2017